Velkommen til
Hvem er vi?
   °  Kirkeudvalg
   °  Landsdelspræst
   °  Kontaktpræst
   °  Vedtægter
   °  Nyt fra ØST
Gudstjenester
Hvem er hørehæmmet?
Kirkebladet Hør Godt
Højskoledag
Teleslynge
Højttalere i kirken
Refugieophold/REJSE
Tolk
Grundlovsmøde
Brevkasse
Bliv ny kontaktpræst
Hvem er du?
Tilgængelighed
Kirkeindsamling
Adresser
Valg

 

> Velkommen til > Hvem er vi? > Nyt fra ØST

Nyt fra ØST

Opdatering fra 12/9-23:

For øjeblikket er stillingen som landsdelspræst ØST for Storebælt ledig.
Landsdelspræst for Hørehæmmede ØST for Storebælt, Peter Bjørn Hansen, gik på pension 30. juni 2022. Stillingen er ikke slået op endnu.

Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede ØST for Storebælt skal varetage opgaven med ansættelse af ny landsdelspræst ØST for Storebælt. Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede ØST er for øjeblikket IKKE funktionsdygtigt, idet det kun består af 1 medlem. Der skal jf. vedtægterne være mindst 8 medlemmer.

Høreforeningen er ansvarlig for udpegningen af medlemmer til Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede ØST. Udpegningen sker jf. vedtægterne gennem Høreforeningens "Regionsafdelinger" (dvs. Regionsmøderne).

Regionsmøderne eller landsmødet har ikke behandlet spørgsmålene om den manglende landsdelspræst Øst for Storebælt eller om indsupplering til Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede ØST.

Der er en dialog med mellem Høreforeningen og Kirkeministeriet omkring indsupplering til Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede ØST.

Høreforeningen har fundet 4 personer, som er interesserede i at blive indsuppleret i Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede ØST. De 4 personer kommer IKKE fra de i vedtægterne krævede geografiske områder.

Læs vedtægterne for Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede ØST her.

 

 

[ admin ]