Velkommen til
Hvem er vi?
Gudstjenester
   °  Om gudstjenester
   °  Online-gudstjeneste
Hvem er hørehæmmet?
Kirkebladet Hør Godt
Højskoledag
Teleslynge
Højttalere i kirken
Refugieophold/REJSE
Tolk
Grundlovsmøde
Brevkasse
Bliv ny kontaktpræst
Hvem er du?
Tilgængelighed
Kirkeindsamling
Adresser
Valg

 

> Velkommen til > Gudstjenester

Gudstjenester

Tekstet gudstjeneste er for alle: 
  • tekstet på storskærm
  • teleslynge anvendes
  • trykt prædiken
  • gratis kirkebil inden for provstiet
Når landsdelspræsten deltager, er der desuden: 
  • som regel mulighed for samvær efter gudstjenesten med frokost/kaffe
    (35 kroner) - husk tilmelding! 
  • skrivetolkning og teleslynge ved samværet efter gudstjenesten 
  • nogle gange vil der også være TSK-tolkning (Tegnstøttet Kommunikation)

Bemærk: Nedenstående oversigt er også blevet annonceret vores kirkeblad Hør Godt. Husk dog at vende tilbage hertil, inden du begiver dig ud til en gudstjeneste, som du forventer tekstet. For herunder vil være de sidste opdateringer, såfremt der er sket ændringer i programmet.

Søndag den 7. april 2024 kl. 10:30 i Lødderup kirke
(Harrehøjvej 56, Lødderup, 7900 Nykøbing M)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Steen Sunesen (liturg).
Frokost efter gudstjenesten med skrivetolkning og teleslynge.
(35 kroner - foregår i konfirmandstuen bag kirken på Indmarken 4)
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet,
tlf. 97 72 18 41 eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: ssu@km.dk
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 21. april 2024 kl. 09:30 i Aars kirke
(Kirkeplads 1, 9600 Aars)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Jens Jacob Jensen (liturg).
Gratis kaffe med brød til efter gudstjenesten
samt skrivetolket oplæg ved Søren Skov Johansen:
"Jeg er ikke hørehæmmet! Jeg hører bare ikke så godt -
om den lange og til tider trange vej til at erkende sit høretab
".
(Foregår i Kirkehuset AKS, Kirkeplads 6, 9600 Aars)
Tilmelding til gratis kaffe og gratis transport,
til kordegn Kirsten Hannesbo Poulsen på tlf. 98 62 42 47 eller
fax. 65 92 30 64 eller e-post: khpo@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 9. juni 2024 kl. 09:00 i Rousthøje kirke
(Kirkevejen 20, Rousthøje, 6818 Årre)
Tekstning, teleslynge.
Prædikant: Kontaktpræst Charlotte Locht
Gudstjeneste i forbindelse med "Sommerkirkedag"
arrangeret af kontaktpræst Charlotte Locht,
Rousthøje og Grimstrup menighedsråd samt Kirkeudvalg Vest.
Man kan deltage ved gudstjenesten (gratis) eller vælge hele arrangementet:
09:00 Tekstet gudstjeneste i Rousthøje kirke
10:00 Kaffe/rundstykker i Rousthøje forsamlingshus (Byvejen 16, Årre)
10:30 Foredrag ved Johannes Nørregaard Frandsen: "Hvor ligger provinsen"
12:00 Frokost i forsamlingshuset
13:30 Koncert i Rousthøje kirke
15:00 Afslutning
Der vil være teleslynge- og højttalerlyd
amt tekstning/skrivetolkning hele formiddagen.
Ansvarlig for hørehensyn: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Tilmelding til "Sommerkirkedag" og/eller gratis transport
inden for provstiet senest 5. juni til Charlotte Locht,
tlf. 75 19 10 90 eller SMS: 40 27 73 90 eller e-mail: cloc@km.dk
Pris for mad og drikkevarer på hele sommerkirkedagen er 100 kr,
som betales på selve dagen.

Søndag den 16. juni 2024 kl. 10:30 i Vrejlev kirke
(Vrejlev Kirkevænge 3, 9760 Vrå)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant:  Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Kirstine Rosa Rebecca Rafn.
Gratis kaffe med skrivetolkning i kirken efter gudstjenesten.
Tilmelding til gratis transport, inden for Provstiett: Tlf. 98 98 60 43
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: krr@km.dk
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 23. juni 2024 kl. 11:00 i Ørridslev kirke
(Kirkevej 34A, Ørridslev, 8732 Hovedgård)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Troels Bering
Gratis kaffe i våbenhuset med skrivetolkning efter gudstjenesten.
Tilmelding til gratis kirkebil (inden for provstiet),
tlf. 29 74 50 15 eller tbn@km.dk eller fax. 69 80 41 00 eller
SMS: 29 66 06 50.

Torsdag den 11. juli 2024 kl. 19:30 i Løgumkloster kirke
(Slotsgade 11, 6240 Løgumkloster)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i forbindelse med rejse for hørehæmmede.
Alle kan deltage.

Søndag den 4. august 2024 kl. 10:00 i Biersted kirke
(Nørhalnevej 51, Biersted, 9440 Aabybro)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant:  Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Sofie Gjørup Winkel
Gratis kaffe i kirken efter gudstjenesten.
Tilmelding til gratis transport, tlf. 98 26 80 38 eller
fax. 69 80 41 00 eller e-post: sgw@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 25. august 2024 kl. 10:30 i Urlev kirke
(Præstebrovej 12, 8722 Hedensted)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i forbindelse med kursus på Castberggård.
Alle er velkomne!

Søndag den 15. september 2024 kl. 10:30 i Gug kirke
(Nøhr Sørensens Vej 7, 9210 Aalborg SØ)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant:  Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Mette Tved (liturg).
Tilmelding til gratis kirkebil inden for provstiet til kordegn Morten Byrialsen,
tlf.: 21 14 14 28 eller e-post: soendertranders@km.dk eller fax: 69 80 41 00 eller MS: 29 66 06 50.

Søndag, den 29. september 2024 kl. 10:00 i Jels kirke
(Jels Søndergade 2, 6630 Rødding)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Anne-Marie Moss Hansen.
Frokost med skrivetolkning efter gudstjenesten
(35 kroner - foregår i sognehuset ved siden af kirken).
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet, tlf. 97 33 70 11
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: hokl@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

 

[ admin ]