Velkommen til
Hvem er vi?
Gudstjenester
   °  Om gudstjenester
   °  Online-gudstjeneste
Hvem er hørehæmmet?
Kirkebladet Hør Godt
Højskoledag
Teleslynge
Højttalere i kirken
Tolk
Refugieophold/REJSE
Præstegårdsaften
Grundlovsmøde
Brevkasse
Bliv ny kontaktpræst
Hvem er du?
Tilgængelighed
Kirkeindsamling
Adresser

 

> Velkommen til > Gudstjenester

Gudstjenester

Tekstet gudstjeneste er for alle: 
  • tekstet på storskærm
  • teleslynge anvendes
  • trykt prædiken
  • gratis kirkebil inden for provstiet
Når landsdelspræsten deltager, er der desuden: 
  • som regel mulighed for samvær efter gudstjenesten med frokost/kaffe
    (35 kroner) - husk tilmelding! 
  • skrivetolkning og teleslynge ved samværet efter gudstjenesten 
  • nogle gange vil der også være TSK-tolkning (Tegnstøttet Kommunikation)

Bemærk: Nedenstående oversigt er også blevet annonceret vores kirkeblad Hør Godt. Husk dog at vende tilbage hertil, inden du begiver dig ud til en gudstjeneste, som du forventer tekstet. For herunder vil være de sidste opdateringer, såfremt der er sket ændringer i programmet.

Søndag den 4. september 2022 kl. 10:15 i Balslev kirke
(Granlyvej 4A, 5592 Ejby)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Jens Christian Rothmann.
Frokost efter gudstjenesten med skrivetolkning og teleslynge.
(koster 35 kroner og foregår i Balslev Forsamlingshus
lige over for kirken på Granlyvej 1, 5592 Ejby)
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet, tlf. 64 46 11 20
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: jcr@km.dk eller eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 25. september 2022 kl. 10:00 i Lyng kirke
(Højmosevej 5, Erritsø, 7000 Fredericia)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant:  Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Susanne Knudstorp og
Høreforeningen Billund Lokalafdeling.
Frokost med skrivetolkning efter gudstjenesten.
(35 kroner - foregår i lokalerne ved siden af kirkerummet)
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet, tlf. 30 63 17 77
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: lyngkirke@lyngkirke.dk
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 9. oktober 2022 kl 10:30 i Ramme kirke
(Algade 49, Ramme, 7620 Lemvig)
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen
og kontaktpræst Iben Tolstrup.
Gratis kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten.
Tilmelding til gratis transport inden for provstiet, tlf. 97 88 90 11
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: jisc@km.dk eller eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 23. oktober 2022 kl 08:45 i Aulum kirke
(Kirkegade 20, 7490 Aulum)
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Christian Lavdal Jerup
og kontaktpræst Mona Kjær Nielsen.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe og rundstykker i Kirkehuset,
på Markedspladsen 14, 7490 Aulum.
Her holder Søren Skov Johansen et oplæg:
"Er nedsat hørelse kun mit eget problem
eller har andre også en interesse i, at jeg kan følge med?
Tilmelding til gratis transport inden for provstiet, tlf. 51 15 30 97
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: jisc@km.dk eller eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 13. november 2022 kl. 10:30 i Rousthøje kirke
(Kirkevejen 20, Rousthøje, 6818 Årre)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Charlotte Locht.
Kaffe efter gudstjenesten.
(gratis - foregår i graverhuset ved siden af kirken).
Tilmelding til kaffe og gratis transport inden for provstiet, tlf. 75 19 10 90
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: cloc@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 20. november 2022 kl. 10:30 i Kolind kirke
(Kapelvej 1, 8560 Kolind)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med pastor Per Bach.
Frokost med skrivetolkning efter gudstjenesten.
(35 kroner - foregår i Kolind præstegård, Nødagervej 20, 8560 Kolind).
Tilmelding til frokost og gratis transport, tlf. 24 25 10 34
eller fax. 65 92 30 64 eller e-post: pbac@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Onsdag den 30. november 2022 kl. 14.00 i Hemmet kirke
(Kirkestrædet 2A, 6893 Hemmet)
Tekstning, teleslynge.
Prædikant: Kontaktpræst Martin Jensen.
Tekstet gudstjeneste arrangeret af kontaktpræst Martin Jensen
i samarbejde med Høreforeningen Ringkøbing-Skjern Lokalafdeling
og Landsdelspræst Søren Skov Johansen (tekstning).
Julehygge i Hemmet præstegård med skrivetolkning efter gudstjenesten
med gratis kaffe og kage (Vandmøllevej 3, 6893 Hemmet)
Tilmelding til kirkebil, tlf. 97 37 50 98 eller e-post: marj@km.dk

 

[ admin ]