Velkommen til
Hvem er vi?
Gudstjenester
   °  Om gudstjenester
Hvem er hørehæmmet?
Kirkebladet Hør Godt
Højskoledag
Teleslynge
Højttalere i kirken
Tolk
Refugieophold/REJSE
Præstegårdsaften
Grundlovsmøde
Brevkasse
Bliv ny kontaktpræst
Hvem er du?
Tilgængelighed
Kirkeindsamling
Adresser

 

> Velkommen til > Gudstjenester

Gudstjenester

Tekstet gudstjeneste er for alle: 
  • tekstet på storskærm
  • teleslynge anvendes
  • trykt prædiken
  • gratis kirkebil inden for provstiet
Når landsdelspræsten deltager, er der desuden: 
  • som regel mulighed for samvær efter gudstjenesten med frokost/kaffe
    (35 kroner) - husk tilmelding! 
  • skrivetolkning og teleslynge ved samværet efter gudstjenesten 
  • nogle gange vil der også være TSK-tolkning (Tegnstøttet Kommunikation)

Søndag, den 5. august 2018 kl. 10:00 i Ærøskøbing kirke
(Kirkestræde 5, Ærøskøbing,5970 Ærøskøbing)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Jeppe Sørensen.
Bemærk: Modsat tidligere annonceret i bla. Kirkebladet Hør Godt,
er der IKKE kirkefrokost efter gudstjenesten!
Tilmelding til gratis transport inden for provstiet, tlf. 62 52 11 72
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: jepso@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 19. august 2018 kl. 10:00 i Humble kirke
(Brandsbyvej 1A, 5932 Humble)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Allan Helmer Madsen.
Frokost med skrivetolkning efter gudstjenesten
(35 kroner - foregår i konfirmandstuen på Ristingevej 24, 5932 Humble).
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet, tlf. 62 57 20 20
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: alhm@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 26. august 2018 kl. 10:15 i Bjerringbro kirke
(Nørregade 33, 8850 Bjerringbro)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Gitte Korsholm Wamberg og
Høreforeningen Viborg Lokalafdeling.
Frokost med skrivetolkning efter gudstjenesten.
(35 kroner - foregår i Kirkecenteret ved siden af kirken)
Tilmelding til frokost gratis transport inden for provstiet,
tlf.: 86 68 40 48 eller fax: 69 80 41 00 eller
epost: bjerringbro.sogn@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 16. september 2018 kl. 10:30 i Ny Sogn Kirke i Kloster
(Klostervej 74,   Kloster,   6950 Ringkøbing)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Hans Ole Krebs Lange.
Frokost med skrivetolkning efter gudstjenesten
(35 kroner - foregår i konfirmandstuen, Gadegårdsvej 3, Kloster, 6950 Ringkøbing).
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet, tlf. 97 33 70 11
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: hokl@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 30. september 2018 kl. 10:00 i Jels kirke
(Jels Søndergade 2, 6630 Rødding)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Anne-Marie Moss Hansen.
Frokost med skrivetolkning efter gudstjenesten
(35 kroner - foregår i sognehuset ved siden af kirken).
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet, tlf. 74 55 21 26
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: ammh@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.
Bemærk angående kontaktoplysningerne til Jels kirke: Der er en trykfejl
i Kirkebladet Hør Godt og i bladet Hørelsen. Ovenstående er de rigtige.

Søndag den 7. oktober 2018 kl. 10:30 i Abild kirke
(Kirkevej 5, Abild, 6270 Tønder)
Tekstning, teleslynge
Prædikant:  Kontaktpræst Erling Bjerrum-Petersen.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af kontaktpræst Erling Bjerrum-Petersen
Tilmelding til kirkebil, tlf. 74 72 28 50 eller e-post: ebp@km.dk

Søndag, den 28. oktober 2018 kl. 10:00 i Fredens kirke, Herning
(Sjællandsgade 34,   7400 Herning)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Alex Dahl Nielsen.
Frokost med skrivetolkning efter gudstjenesten.
(35 kroner - foregår i menighedssalen ved siden af kirken).
Foredrag af Søren Skov Johansen:
"Hvad skal der til for at være hørehæmmet.
Hvordan er det, og hvad kan man gøre ved det".
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet,
tlf. 24 46 00 30 (mandag-fredag  9:30-12:00
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: kk@fredenskirke-herning.dk eller
SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 11. november 2018 kl. 10:00 i Lyng kirke
(Højmosevej 5, Erritsø, 7000 Fredericia)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant:  Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Susanne Knudstorp.
Frokost efter gudstjenesten med skrivetolkning.
(foregår i lokalerne ved siden af kirkerummet)
Tilmelding til  frokost og gratis transport inden for provstiet, tlf. 30 63 17 77
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: lyngkirke@lyngkirke.dk
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 25. november 2018 kl. 11:00 i Serup kirke
(Serup Skovvej 2, 8632 Lemming)
Prædikant:  Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Henriette Gosvig Knudsen.
Frokost efter gudstjenesten med skrivetolkning og teleslynge.
Oplæg ved Søren Skov Johansen:
"Hvad vil det sige at være hørehæmmet, og hvad kan man gøre ved det"
(foregår i præstegården på Serup Tinghøjvej 9 ved siden af kirken)
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet, tlf. 86 85 53 85
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: hengo@km.dk.
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 2. december 2018 kl. 10:30 i Abild kirke
(Kirkevej 5, Abild, 6270 Tønder)
Tekstning, teleslynge
Prædikant:  Kontaktpræst Erling Bjerrum-Petersen.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af kontaktpræst Erling Bjerrum-Petersen
Tilmelding til kirkebil, tlf. 74 72 28 50 eller e-post: ebp@km.dk

Tirsdag, den 4. december 2018 kl. 14:00 i Hemmet kirke
(Kirkestrædet 2A, 6893 Hemmet)
Tekstning, teleslynge.
Prædikant:  Kontaktpræst Martin Jensen.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af kontaktpræst Martin Jensen
i samarbejde med Høreforeningen Ringkøbing-Skjern Lokalafdeling
og Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Julehygge i Hemmet præstegård efter gudstjenesten
med gratis kaffe og kage
(Vandmøllevej 3, 6893 Hemmet)
Tilmelding til kirkebil, tlf. 97 37 50 98 eller e-post: marj@km.dk

 

[ admin ]