Velkommen til
Hvem er vi?
Gudstjenester
Hvem er hørehæmmet?
Kirkebladet Hør Godt
Højskoledag
Teleslynge
   °  Fakta om Teleslynge
   °  Vedligeholdelse og anskaffelse
   °  Vejledning
   °  Bygningsreglement
   °  Teleslyngecirkulære
Højttalere i kirken
Refugieophold/REJSE
Tolk
Grundlovsmøde
Brevkasse
Bliv ny kontaktpræst
Hvem er du?
Tilgængelighed
Kirkeindsamling
Adresser
Valg

 

> Velkommen til > Teleslynge > Vedligeholdelse og anskaffelse

Vedligeholdelse og anskaffelse

Lovkrav
Husk, at Bygningsreglementet BR-10 stiller krav om installation af teleslyngeanlæg.  Dette gælder også i kirker og sognegårde.
Et menighedsråd må eksempelvis ikke bygger et nyt sognehus, uden at installere teleslyngeanlæg (eller et høreanlæg på minimum samme niveau som teleslyngeanlæg)!

Anskaffelse
Husk i øvrigt altid at anskaffe teleslyngeanlæg fra et af de firmaer, som også har det fornødne måleudstyr.  Kun hverved er man i stand til at dokumentere teleslyngeanlæggets stand og funktionsdygtighed.
Menighedsråd bør ved anskaffelse (og vedligeholdelse) af teleslyngeanlæg ubetinget følge Kirkeministeriets Vejledning om teleslyngeanlæg i kirker og menighedslokaler.  Ved at følge denne Vejledning sikrer man, at teleslyngeanlægget virker tilfredsstillende.
Se også generelt om Tilgængelighed i Folkekirken her.
Se også det gamle Teleslyngecirkulære her.
Se også fakta om Teleslynger her.

Tilsyn og vedligeholdelse
I kirkerne og menigheds-lokaler, hvor der forefindes teleslyngeanlæg, skal disse anlæg være vedligeholdte af menighedsrådet.  Et teleslyngeanlæg bør derfor efterses årligt for at sikre, at det stadig fungerer som det skal.  Teleslyngeanlægs funktionsdygtighed kan ændre sig over tid - og den hørehæmmede har brug for, at kirkens teleslyngeanlæg fungerer optimalt.

Konsulenter
Kirkeministeriets konsulenter vedr. teleslynger er landsdelspræsten h.h.v. øst og vest for Storebælt.

Desuden vil kontaktpræsterne være behjælpelig med råd og vejledning.

 

[ admin ]