Velkommen til
Hvem er vi?
Gudstjenester
   °  Om gudstjenester
   °  Online-gudstjeneste
Hvem er hørehæmmet?
Kirkebladet Hør Godt
Højskoledag
Teleslynge
Højttalere i kirken
Refugieophold/REJSE
Tolk
Grundlovsmøde
Brevkasse
Bliv ny kontaktpræst
Hvem er du?
Tilgængelighed
Kirkeindsamling
Adresser
Valg

 

> Velkommen til > Gudstjenester > Om gudstjenester

Om gudstjenester

Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt arrangerer tekstede gudstjenester. De er for alle - og ikke kun hørehæmmede.

En tekstet gudstjeneste er som den plejer at være - med den forskel, at den er tekstet på storskærm; teleslyngen er kontrolleret - at den virker, og der er som regel kirkekaffe eller kirkefrokost bagefter, hvor der er skrivetolkning.

Man skal helst tilmelde sig, hvis man ønsker at deltage i samværet bagefter - af hensyn til bestilling af mad/kaffe.  Traktementet koster som regel 35 kroner - hvis ikke andet er angivet. Husk også at melde til, hvis du  ønsker kirkebil til gudstjenesten. Kirkebilen er gratis inden for provstiet!

Landsdelspræsten deltager sammen med den lokale sognepræst - med mindre andet er angivet i gudstjenestelisten.

Da tekstede gudstjenester er for alle - både normalthørende og hørehæmmede - så foregår de så vidt muligt også på det tidspunkt, hvor der ellers ville have været en gudstjeneste i den lokale kirke.

For den hørehæmmede er tekstningen en stor hjælp - men husk, at også den normalthørende kan have glæde af tekstningen!

Foreslå eller bestil en tekstet gudstjeneste her
Se video herunder med hørehæmmede, der fortæller om tekstede gudstjenester:

 

 

[ admin ]